Hoe verloopt een coachingstraject?

Aanmelden/ kennismaking

Het begint met een kennismakingsgesprek tussen de coach en de ouders/verzorgers. Dit is geheel vrijblijvend en gratis. Dit kan telefonisch, via mail of via Skype.
Samen bekijken we of ik uw kind kan helpen. Na een klik van beide kanten volgt er een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek staan de problemen, wensen, verwachtingen en vragen die jullie hebben centraal en bespreken we wat ik hierin eventueel voor jullie zou kunnen betekenen.

Coachingsessies

Coaching is een kortdurende begeleiding, waarbij er individueel met een kind wordt gewerkt. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. Meestal werk ik gemiddeld 5-8 keer met een kind. (Dit kan per kind verschillend zijn)
De coachingsessies duren ongeveer 60 minuten. Iedere sessie heeft een duidelijk doel. De eerste sessie is een kennismakingsgesprek met het kind. Hierbij heb ik als doel het kind beter leren kennen, zodat het kind zich prettig en veilig gaat voelen. Spelenderwijs ga ik in gesprek met het kind om duidelijk te krijgen wat het kind als probleem ervaart en hoop ik inzicht te krijgen in het kind en daardoor samen de hulpvraag te ontdekken. Dit alles gebeurt in een tempo dat het kind zelf aangeeft. Uiteindelijk gaan we dan samen op ontdekkingsreis op zoek naar een juiste oplossing voor zijn of haar probleem. De sessies worden afgestemd op de mogelijkheden, kwaliteiten en interesses van uw kind. Tijdens de sessies gebruik ik verschillende werkvormen zoals: tekenen of schilderen, spel- en bewegingsvormen, verhalen, rollenspelen en metaforen.
Meestal zijn enkele sessies voldoende voor het kind om zelf weer verder te kunnen.

Afronding

Na 5 coachsessies volgt er een oudergesprek. Dit kan een tussenevaluatie  of een eindevaluatie zijn. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen. Wanneer uw kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we de coaching af. Het kan ook zijn dat we samen besluiten nog een aantal sessies door te gaan.
Als er bij de evaluatie blijkt dat er onvoldoende progressie is, kan het zijn dat uw kind een intensievere begeleiding nodig heeft en kan het kind en de ouders doorverwezen worden naar therapie.

Indien nodig, wordt er natuurlijk tussentijds contact met u opgenomen.