Alle kinderen hebben talenten, kwaliteiten en krachten in zich die ze (nog) niet hebben ontdekt of ze weten er nog niet goed mee om te gaan. Als coach probeer ik samen met het kind en de ouders deze kracht terug te vinden en ze op deze manier de goede weg te wijzen, zodat ze weer vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Kindercoach Ellen is een praktijk die zich richt op kinderen, jongeren en hun ouders. Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding die kortdurig, praktisch en oplossingsgericht is. Als kindercoach ga ik uit van de hulpvraag van het kind, het kind staat immers centraal en samen met het kind gaan we op zoek naar oplossingen voor zijn of haar ‘probleem’. Het probleem mag er ‘zijn’ en daar is ook aandacht voor. Daarna ligt de focus vooral op de nieuwe vaardigheid die aangeleerd mag worden.

Voor wie?

Hoe verloopt een coachingstraject?