Het kan natuurlijk zijn dat u vragen heeft, onderstaand alvast enkele veelgestelde vragen.

Wat is het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut?

Een kindercoach biedt kortdurende, praktische en oplossingsgerichte begeleiding. Er wordt niet zozeer gekeken naar de oorsprong van het probleem, als wel naar waar het kind nu staat en wat het wil bereiken. De kindercoach kijkt naar kwaliteiten en mogelijkheden van het kind en gelooft in de kracht van het kind. Een therapeut werkt met onderliggende problemen, zoals trauma’s en blokkades. Door inzicht te krijgen waar een probleem vandaan komt, wordt een behandeling opgestart. Dit zal vaak een wat langere begeleiding vragen. Een kindercoach werkt net als een kindertherapeut met verschillende werkvormen.

Hoeveel keer komt een kind gemiddeld bij een kindercoach?

Kindercoaching is een kortdurende begeleiding. Meestal werk ik 5 tot 7 sessies met een kind. (Dit kan per kind verschillend zijn).

Hoelang duurt een sessie?

Een sessie duurt meestal 60 minuten.

Worden de kosten vergoed?

In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.
Mogelijk kunt u de coachingskosten wel opvoeren bij uw jaarlijkse aangifte bij de belasting.

Heeft u een wachtruimte?

Kindercoach Ellen heeft een wachtruimte. In deze ruimte kunt u als ouder/verzorger wachten als uw kind een coachsessie heeft.

Krijg ik te horen wat u met mijn kind bespreekt?

Na een coachingsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na 5 sessies volgt er een oudergesprek. Dit kan een tussenevaluatie of eindevaluatie zijn. Tijdens dit gesprek bespreken we de vorderingen. Wanneer uw kind zich weer fijn voelt en controle heeft over zijn of haar gedrag, ronden we de coaching af. Het kan ook zijn dat we samen besluiten nog een aantal sessies door te gaan.
Als er bij de evaluatie blijkt dat er onvoldoende progressie is, kan het zijn dat uw kind een intensievere begeleiding nodig heeft en kan het kind en de ouders doorverwezen worden naar therapie. Indien nodig, wordt er natuurlijk tussentijds contact met u opgenomen.